Wilfred Bion (1961) v knjigi z naslovom “Izkušnje v skupinah” razoži, da izmenjava mentalnih vsebin v
skupini (tudi konfliktnih) lahko neskončno narašča z izmenjevanjem treh “bazičnih predpostavk”, s
katerimi se skupina srečuje: prva je namenjena spolnosti in reprodukciji- parčkanje, druga vzdržuje in
ščiti skupino- boj-beg in zadnja doseganju potreb po varnosti- odvisnost.

Tri bazične predpostavke zadovoljujejo različne potrebe- odvisnost, zadosti občutku zaščitenosti in
potrebo po vodji, boj-beg zagotovi učinkovito akcijo in moč, parčkanje pa upanje in pričakovanje po
prihodnjem (še ne znanem) rešitelju. Vedno sta dve bazični predpostavki v skupini prevladujoči v t.i.
proto-mentalnem sistemu (skupine), kar pomeni, da praviloma ostaja struktura skupine in njen vodja
enak, spreminjajo pa se potrebe in cilji (Vermonte, 2019). Skupinska mentaliteta bi bila lahko
opredeljena kot “aparat/mašinerija interne komunikacije v skupini, ki je narejena za to, da omogoči
skupini življenje v skladu z bazičnimi predpostavkami.« (Bion, 1961:65). Bion je prišel do zaključka, da
obstajata dva nivoja delovanja (oz. funkcioniranja) skupine- bazična skupina, ki deluje na nivoju
bazičnih predpostavk, in delovna skupina, ki deluje na nivoju upravljanja (in soočanja) z realnostjo.

Posebnost analitičnih skupinskij terapij so specifični notranji konflikti in notranja psihična dinamika
posameznika, ki se izraža v skupini in tako ustvarja t.i. skupinsko mentaliteto.
Cilj terapije je vzbujanje teženj, doživljanja, misli, idej, ki se predelajo in preoblikujejo v mentalne
slike, simbole in metafore in razumevanje teh znotraj skupinske dinamike. Pomemben je razvoj
samoopazovanja in kapaciteta za predelavo – mentalizacija.

ZAUPNOST IN SKUPINA

Pomembno je poudariti pravilo zaupnosti med člani skupine in terapevtom, saj gre za občutke in
doživljanja, ki so povezani z najbolj skrivnostnimi ter s sramom povezanimi bolečimi občutki.
Skupinska terapija temelji na terapevtskih potencialih vsakega posameznika v skupini in skupine kot
celote. Člani skupine postopno povečajo razumevanje pomena primitivne, simbolične in nezavedne
komunikacije. Cilj analitične skupine ni samo odprava simptomov, temveč celovito (pre)oblikovanje
osebnosti.

PRIJAVE ZA SKUPINO IN PRIČETEK SKUPINE

S skupino do max 10 članov bomo pričeli z letom 2021 v prostorih stavbe Kapitelj, Zdravstvenega
zavoda Furlan, v Ljubljani.
Prijavite se lahko na elektronski naslov: igiokorn@gmail.com kjer navedete osnovne podatke (ime,
priimek, starost, status, kontakt in motivacijo za vključitev v skupino).

Individualni razgovori za vključitev v skupino bodo potekali po predhodnem dogovoru s terapevtom.
O točnem datumu in uri uvodnega pogovora boste obveščeni po elektronski pošti. Skupino bo vodil
psihoterapevt in psihoanalitik dr. Igor Okorn

URNIK IN CENA
Skupina bo potekala eno leto z možnostjo dogovora o podaljšanju enkrat tedensko popoldne oz.
zvečer, uro in pol. Po zapolnitvi mest v skupini, kasnejše priključevanje skupini ne bo več mogoče.
Mesečni znesek za skupinsko terapijo znaša 120 EUR.
Več o meni, storitvah in oblikah terapij si lahko preberete na spletni strani igorokorn.si.