URŠKA STEPANEK

SOCIOLOGINJA

Urška Stepanek, je univerzitetno diplomirana sociologinja, z zanimanje za osebnostno rast in naše celostno dobro počutje.Svoje znanje je izpopolnjevala na Queens University Belfast ter izobraževanje zaključila leta 2010 z diplomsko nalogo o Vse življenskem učenju za starostnike. Istega leta se je vpisala na magistrski študij Kognitivna znanost.

Tekom študija je naklonjenost do širjenja znanja podpirala tudi z organizacijo in vodenjem Kognitivnih čajank v Mestnem muzeju. Del magistrskega študija je opravila na Oddelku za antropologijo in urbano etnologijo na Univerzi na Dunaju, kjer je preučevala socialno pozornost in je bila poleg študija tudi akademsko aktivna.

Prve delovne izkušnje si je kot pripravnica pridobivala na Zavodu za zdravstveno varstvo. S kroženjem po različnih institucijah si je pridobivala znanje o delovanju celotnega sistema ter se pripravljala na strokovni izpit za sociologa – zdravstvenega sodelavca. Sedaj je zaposlena na Inštitutu Antona Trstenjaka, kjer je najprej delala kot prostovoljka. Na Inštitutu  se je usposobila za vodenje pogovornih skupin za medgeneracijsko druženje ter za vodenje skupin za preprečevanje padcev v starosti. Pri vodenju skupin in delavnic ji dodatno pomaga tudi psihoterapevtsko znanje, ki ga kot edukantka Inštituta za družinsko psihoterapijo vestno izpopolnjuje.