MANICA ŽMAUC

UNIV.DIPL.PED. IN SOC.

Manica Žmauc se je po univerzitetni diplomi iz pedagogike in sociologije ter podiplomskemu interdisciplinarnemu študiju odnosne dinamike posvetila raziskovalnemu in pedagoškemu delu na področju izobraževanja odraslih. Med drugim je štiri leta vodila osrednjo Borzo znanja v Ljubljani in sodelovala v več mednarodnih izobraževalnih projektih EU.

Kot samostojna svetovalka že več kot dvajset let pripravlja in izvaja avtorske izobraževalne, svetovalne ter terapevtske programe za pedagoške delavce, zdravnike, psihologe, podjetnike, umetnike, športnike in druge strokovne profile. Je višješolska predavateljica več strokovnih predmetov, predava laični in strokovni javnosti, objavlja v strokovnih in poljudnih publikacijah ter vodi specializirane izobraževalne projekte v domačih in tujih poslovnih okoljih.

Maničini programi so plod njene osebnostne in profesionalne rasti ter permanentnega interdisciplinarnega študija, od spoznavanja telesa v srednji zdravstveni šoli in izredni praksi v fizioterapiji, ginekologiji ter intenzivni negi, humanističnega študija na Filozofski fakulteti in podiplomskega študija odnosov ter psihoterapevtskih pristopov, do urjenja senzitivnosti in učenja masažnih tehnik pri priznanih mojstrih v tujini.