VESNA RUPNIK

SPEC. KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Specialistka klinične psihologije, zaposlena  v Ambulanti kliničnega psihologa v Kopru Psihiatrične bolnišnice Idrija. Specialistični izpit iz klinične psihologije je opravila junija 2000.

Ukvarja se s psihodiagnostiko in psihoterapijo. Ima dolgoletne izkušnje z bolnišničnim in ambulantnim obravnavanjem klientov s psihotičnimi motnjami ter razpoloženjskimi, nevrotskimi, somatoformnimi in stresnimi motnjami.

Uporablja principe vedenjsko kognitivne in realitetne terapije. Pri  psihoterapevtskem delu se ukvarja tudi z različnimi načini obvladovanja stresa s poudarkom na avtogenem treningu.