DR. TATJANA PROKŠELJ

DR. MED., SPEC. PSIH.

Tatjana Prokšelj, doktorica medicine, specialistka psihiatrije z večletnimi izkušnjami z bolniki z različnimi duševnimi motnjami.

Študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je končala leta 2004 in si pridobila strokovni naziv doktorica medicine, leta 2005 pa je opravila strokovni izpit za poklic zdravnica. Specializacijo s področja psihiatrije je zaključila leta 2010, s specialističnim izpitom, ki ga je opravila s pohvalo.

Prve klinične izkušnje si je pridobila na Psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer se je večji del srečevala z bolniki s psihozami. Nato je bila tri leta zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto, na nevropsihiatričnem oddelku, kjer se je, poleg bolnikov s psihozami, v večji meri srečevala z bolniki z depresijo in anskioznimi motnjami ter z bolniki z različnimi telesnimi boleznimi s pridruženimi duševnimi motnjami, med katerimi so prevladovale kronične bolečine, težave po prebolelem srčnem infarktu, možganski kapi in druge. Trenutno je zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje – intenzivni oddelek, kjer se ukvarja z zdravljenjem bolnikov v akutnih bolezenskih stanjih – bolniki s psihozo, bipolarno motnjo razpoloženja, bolniki s hudo depresivno epizodo, samomorilno ogroženi bolniki, bolniki v hudih duševnih stiskah, bolniki z demenco in pridruženimi vedenjskimi in psihičnimi simptomi, (zaradi katerih so neobvladljivi v domačem okolju).

Pri kliničnem delu in zdravljenju duševnih motenj ji pomaga psihoterapevtsko znanje, ki ga je osvojila na področju vedenjsko kognitivne terapije (izobraževanje v okviru Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije) in dinamske psihoterapije (usposabljanje pod okriljem Združenja psihoterapevtov Slovenije), izkušnje pa ima tudi na področju skupinske psihoterapije.

Poleg kliničnega udejstvovanja je akademsko aktivna. Zaključila je podiplomski doktorski študijski program Biomedicina Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in si pridobila akademski naslov doktorja znanosti s področja Alzheimerjeve demence. Novostim v zdravljenju sledi z izobraževanji tako doma kot v tujini.