Zavod Furlan Ljubljana, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana (Galerija Kapitelj, 1. nadstropje)
040 210 205 info@zavodfurlan.si

VABILO V TERAPEVTSKO SKUPINO ZA OBSESIVNO KOMPULZIVNO MOTNJO

Po dobrih izkušnjah večletne skupine Ambulanta SFU http://sfu-ljubljana.si/index.php/ambulanta/ sestavlja novo skupino za ljudi, ki se srečujejo z obsesivno kompulzivno motnjo (OKM). OKM je ozdravljiva duševna motnja, zlasti dobri rezultati zdravljenja so se pokazali v skupinski psihoterapiji. Delo v skupini nudi varno in podporno okolje, kjer bo vsak lahko pod terapevtskim vodstvom premagoval svoje težave, simptomi OKM pa bodo izgubljali svojo moč.

Terapevtska skupina se bo v nekaj srečanjih oblikovala v zaupljiv krog stalnih 8 članov/članic ter vzpostavila varno okolje za delo. Skupina bo delovala po psihodinamskih načelih z iskanjem in odpravljanjem vzrokov duševnih težav. Vzporedno z zdravljenjem simptomov bo posameznik poglabljal stik s samim seboj ter se osvobajal lastnih omejitev.

Skupino bosta vodili Ana Matijević in Lea Prešern McCann, obe specializantki psihoanalitične psihoterapije.

Srečanja terapevtske skupine bodo potekala 1 x tedensko ob sredah od 19.00 do 20.30 v prostorih Zdravstvenega zavoda Furlan v prvem nadstropju Galerije Kapitelj, Poljanski nasip 8, Ljubljana.

Zaključek skupine: Skupina bo trajala od novembra 2016 do konca junija 2017 z možnostjo podaljšanja.

Cena srečanja skupine je 15 evrov. Na podlagi plačila Ambulanta SFU izda račun.

Plačuje se sklop mesečnih srečanj na začetku meseca ne glede na izostanke.

Pred pričetkom skupine boste vabljeni na individualni pogovor (cena je 20 evrov).

Prijave zbiramo do zapolnitve skupine (8 članov/članic) ali najkasneje do 11.11.2016. Vse informacije in prijavnica so na voljo na povezavi  http://sfu-ljubljana.si/index.php/category/sfu-novice/

Toplo vabljeni,

SFU Ambulanta