Zavod Furlan Ljubljana, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana (Galerija Kapitelj, 1. nadstropje)
040 210 205 info@zavodfurlan.si
  • slide

Specialistična psihiatrična ambulanta
Individualno delo
Drugo mnenje
Celostna obravnava oseb z depresijo
in anksioznimi motnjami

Klinično psihološki pregledi
Obiski na domu
Celostna obravnava z osebnim trenerjem
Celostna obravnava oseb z depresijo in anksioznimi motnjami s pomočjo telesne aktivnosti

Skupinsko delo
Skupine za avtogeni trening
Skupine za sproščanje
Skupine za starostnike
Skupine za mladostnike